שיח גלריה

בריכה עירונית שיח גלריה_ארטורה

בריכה עירונית

שלושה כיווני אוויר

bAbAayin צביקה קנטור

שיח גלריה בהשתתפות ד"ר גליה בר אור וד"ר גדעון עפרת
הרשמה > 

ועכשיו, להרפות And now let go

מפגש אמנים וקהל בגלריה

אנשהו someplace

מפגש אמנים בגלריה

חנות הגלריה - בקרוב

עיצובים ויצירות מקוריות
מכירה במקום לקידום היצירה הישראלית