שיח גלריה

שלושה כיווני אוויר

  • יום שבת: 19.12.20
  • 12:00
  • שיח גלריה בהשתתפות האמניות : נועם ונקרט, ענת קינן ובר דביר רחמיםוהאוצרת

bAbAayin צביקה קנטור

  • יום שבת: 31.10.20
  • 12:00

שיח גלריה בהשתתפות ד”ר גליה בר אור וד”ר גדעון עפרת
הרשמה > 

ועכשיו, להרפות And now let go

  • יום שבת: 22.8.20
  • 12:00

מפגש אמנים וקהל בגלריה

אנשהו someplace

  • יום שבת: 20.6.20
  • 12:00

מפגש אמנים בגלריה

חנות הגלריה - בקרוב

עיצובים ויצירות מקוריות
מכירה במקום לקידום היצירה הישראלית