סימני התרחבות

תבליט עץ “סימני התרחבות”
עבודתו של האמן בר פרום

2,800.00